top of page

BBE OOSTPOLDER

BBE is een samenwerking tussen Dorpsbelangen Oudeschip & Spijk.

BBE is de belangenbehartiger voor omwonenden en de gesprekspartner voor overheden en bedrijfsleven.

In de uitbreidingsplannen voor de Eemshaven/Oostpolder dienen eerst de belangen van omwonenden concreet ingevuld te worden. We willen vooraf duidelijkheid over de balans tussen lusten en lasten.

Op 5 punten wil BBE concrete en bindende afspraken maken.

website banner.jpg

A - ALTERNATIEVEN ONDERZOEK

De alternatieve locaties Eemshaven West en Delfzijl Zuid worden net zo gedegen onderzocht als de Oostpolder en er vindt een onafhankelijke beoordeling plaats of (gedeeltelijke) verplaatsing naar deze locaties mogelijk is.

B - BEPERKEN OVERLAST

Windturbines worden uitgerust met een transpondersysteem. Hierbij schakelt de obstakelverlichting alleen in als er vliegverkeer in de buurt is. Verlichting industrie en schepen wordt d.m.v. kappen fysiek afgeschermd in de richting  van bewoning.

 

T.a.v. de N33 & N46. Gedegen onderhoud en verhogen verkeersveiligheid. Toepassing geluidsarm asfalt en afscherming met groenstrook/geluidsschermen.

C - COMPENSATIE OMWONENDEN

1 - 2 % van de jaarlijkse omzet van de industrie komt ten goede aan een omgevingsfonds net zo als nu gebruikelijk voor wind- en zonneparken. 

Het fonds wordt lokaal beheerd. Een deel van het fonds wordt benut voor gemeenschapsprojecten en een deel wordt rechtstreeks uitgekeerd aan omwonenden o.b.v. een nog overeen te komen verdeelsleutel rekening houdend met overlast en afstand.

D - DUIDELIJKE SPELREGELS

Er worden eenduidige en meetbare afspraken gemaakt over o.a. minimale afstanden tot woningen, bouwhoogtes en hoe overlast zoals lichtvervuiling en geluidsoverlast, i.c.m. de bestaande industrie, maximaal beperkt gaan worden.

 

Concrete invulling van een groenblauwe (recreatie) zone.

E - EERLIJKE UITKOOPREGELING

Voor mensen die het gebied willen verlaten, komt er een eerlijke uitkoopregeling. Het uitgangspunt  is aankoop van een vergelijkbare woongelegenheid elders. De huidige vangnetregeling (o.b.v. 97% waarde) maakt dit onmogelijk. 

Geen maxima op prijs, aantal woningen per jaar en duur regeling.

CONTACT

email : bbe.oostpolder@gmail.com

 

mobiel

Jaap Kap (Oudeschip) - 06 21204646

Ab Reitsma (Spijk) - 06 10251026

TOT NU TOE GENOMEN STAPPEN

 

Flyer 2024

FLYER STAND VAN ZAKEN (31 oktober 2023)

DOWNLOAD HIER ONZE FLYER

bottom of page