top of page

Wie zijn BBE?

John_edited.jpg

Etty Meijer (Oudeschip)

Namens Dorpsbelangen Oudeschip. Sinds twee en half jaar ben ik penningmeester van Dorpsbelangen. 

Ik zet mij met heel veel plezier in voor de Leefbaarheid van ons dorp. 

Samen staan we gewoon veel sterker.

Doreen van Loenen (Oudeschip)

Mijn speerpunten voor de leefbaarheid zijn: gezondheid (geluidsoverlast), veiligheid (rampenplan) en luchtkwaliteit (metingen) in de directe woonomgeving van de Eemshaven.  

Ab Reitsma (Spijk)

Namens Dorpsbelangen Spijk. Ik zet mij reeds vele jaren in voor de leefbaarheid van onze omgeving. Belangrijke waarden voor mij zijn: Openheid, Eerlijkheid en Integriteit. En … met elkaar meer bereiken dan dat je denkt!

Anne van Zwol (Spijk)

Vanuit BBE wil ik concreet en tastbaar invulling zien van ‘behoud/verbetering van leefbaarheid’ en ‘balans tussen lusten en lasten’. Geen vogels in de lucht maar in de hand. Daarom zijn we nu in gesprek met Provincie en Gemeente over heldere en bindende afspraken ten behoeve van omwonenden.

John Hoving (Spijk)

Als lid van Werkgroep Wonen en N33 Noord veregenwoordig ik Dorpsbelangen Spijk en zet me in voor de leefbaarheid van onze omgeving door actief met verschillen partijen die hier invloed op hebben in gesprek te gaan.

bottom of page